De Nederlandse Orde van Grafologen is opgericht op 30 september 1926, koninklijke goedkeuring op 3 maart 1932. De vereniging begon als een "Commissie van Redaktie" dat gevormd werd door een gezelschap van psychiaters en neurologen waar dr. J. Schrijver de voorzitter van was.

Thans is dat mevrouw M.H. (Greetje) Arends-Scheers.

De vereniging behartigt de belangen van de grafologie en bewaakt de kwaliteit door toe te zien op een gedegen opleiding tot grafoloog en door een toetsing in de praktijk op vakbekwaamheid voordat zij zich praktiserend grafoloog mogen noemen. De Orde heeft momenteel 56 leden, van wie de helft gediplomeerd is.


Wat is het werkterrein van een grafoloog?

  • Personeelsselectie / Persoonlijkheidstypering / Studie / Beroep

Een gediplomeerd grafoloog biedt ondersteuning o.a. bij het selecteren van personeel. De analyse van het handschrift geeft een beeld van de persoonlijkheid van een sollicitant waarin de belangrijkste karaktereigenschappen genoemd worden. In het advies komt naar voren of de competenties overeenkomen met de gestelde functie-eisen.
Voor privégebruik/studie en beroep geeft de grafoloog een rake typering van de persoon. De analyse geeft inzicht in vaardigheden/talenten en mogelijkheden waardoor hij/zij een gedegen keuze kan maken.

Lees meer....


Wat is het verschil tussen een schriftexpert en de grafoloog?

  • Een gediplomeerd grafoloog analyseert karaktereigenschappen uit het handschrift.
  • Een gediplomeerd schriftexpert houdt zich b.v. bezig met de vraag of twee handschriften al dan niet door een en dezelfde persoon zijn geproduceerd. Is de handtekening of de brief vervalst of niet?
Lees meer....

Kinderhandschrift en wat is schrijftherapie?

Sinds 1998 is de Werkgroep Kinderhandschriften actief.  De leden van de werkgroep doen onderzoek, o.a. naar puberteitshandschriften en hebben een werkblad ontwikkeld voor de basisschool.
Schrijfdocenten, schrijfpedagogen en andere schrijfspecialisten maken deel uit van de werkgroep.

Lees meer....

Waarom een Platform Handschriftontwikkeling?

Het Platform Handschriftontwikkeling is opgericht in 2003 door o.a. leden van de Werkgroep Kinderhandschriften. Zij pleiten voor beter schrijfonderwijs op de basisschool. Op 11 november 2008 hebben de leden van het Platform een petitie aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de Commissie OC&W over dit onderwerp.

Lees meer....

 

 

 

 

 

Activiteiten

Het handschrift als bouwwerkOnderzoek bij 61 handschriften naar eigentijdse kenmerken